Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski https://dodomku.pl/gfx/frontend2.0/dodomku-logo-1.PNG
ul. Jana z Kolna 36 Gdynia 81-351 PL
PL5881981703 info@dodomku.pl
Królikowski Adam male PL adam@krolikowski.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski 100% - Adam Królikowski 5881981703 +48 58 66 007 66

Mole gel pipe cleaning

Kret Skuteczny środek do udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Działa samoczynnie usuwając zatory stałe i organiczne (w tym włosy). Dociera do trudno dostępnych miejsc nawet przez stojącą wodę. Nie niszczy armatury, rur i uszczelek. Likwiduje nieprzyjemne zapachy.
Mole gel pipe cleaningMole gel pipe cleaning
masa netto

masa netto

500 g

data przydatności

expiry date:

2020-11-14

pojemność

cena za kilogram

15,46 zł / kg

kod kreskowy

Kod kreskowy(EAN):

5900931007152

5900931007152

price: 7,73

7.73 PLN 2020-11-14 NewCondition
Skuteczny środek do udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Działa samoczynnie usuwając zatory stałe i organiczne (w tym włosy). Dociera do trudno dostępnych miejsc nawet przez stojącą wodę. Nie niszczy armatury, rur i uszczelek. Likwiduje nieprzyjemne zapachy.
Cechy:nr 1 w Polsce*, likwiduje nieprzyjemne zapachy, dociera do zatorów przez stojącą wodę, *według klientów najskuteczniejsze kupowane udrożniacze w Polsce, badanie konsumenckie Open Research Sp.zo.o., VI-VII 2018
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: Podchloryn sodu, Wodorotlenek sodu, Tlenek N, Ndimetylotetradecyloaminy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wdychać par. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. Zawartość usuwać do kanalizacji przy jednoczesnym rozcieńczeniu dużą ilością wody, a pojemnik (po całkowitym opróżnieniu) usuwać do segregowanych odpadów komunalnych. UWAGA! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Produkt zawiera m.in.: poniżej 5% związki wybielające na bazie aktywnego chloru (Cl2), niejonowe środki powierzchniowo-czynne, anionowe środki powierzchniowo-czynne.
brand:Kret
O marce:Kret - jedyny, oryginalny
Przygotowanie i stosowanie:Sposób użycia: po zamknięciu dopływu wody wlać 100 ml żelu do syfonu kanalizacyjnego. Pozostawić na 15-30 minut. Po udrożnieniu spłukać dużą ilością wody. Nie stosować do instalacji aluminiowej.
Rodzaj opakowania:Butelka plastikowa
Adres producenta:GLOBAL COSMED GROUP S.A. ul. Kuziennicza 15 59-400 Jawor
Adres zwrotny:
Kret Kret bath gel, a drain Kret Kret bath gel, a drain
500 g
17,98zł/kg

price: 8,99

PLN
1
4
expiry date
2020-07-15
Kret Kret kitchen gel a drain Kret Kret kitchen gel a drain
500 g
17,98zł/kg

price: 8,99

PLN
1
4
expiry date
2020-10-03
Kret Pipe cleaning gel 1l Kret Pipe cleaning gel 1l
1 kg

price: 13,23

PLN
1
8
expiry date
2021-01-31
REDUCED PRICE -25%
Kret Kret Active gel a drain Kret Kret Active gel a drain
700 g
12,33zł/kg

price: 8,63

PLN
1
10
expiry date
2020-04-30
Kret Kret WC Gel Active Kret Kret WC Gel Active
expiry date
2020-08-06
Kret Crevice Granules for drainage Kret Crevice Granules for drainage
of pipes 400 g
19,25zł/kg

price: 7,70

PLN
1
11
expiry date
2021-09-06
Kret Crevice Granules for drainage Kret Crevice Granules for drainage
of pipes 40 g
53,00zł/kg

price: 2,12

PLN
1
20
expiry date 2021-05-28
Kret Mole Granules for clearing Kret Mole Granules for clearing
pipes 800 g
16,45zł/kg

price: 13,16

PLN
1
11
expiry date
2021-09-24
koszyk z zakupami
zwiń koszyk