Products

 
pomińeggs
Farmio eggs " GMO -free " size l Farmio eggs " GMO -free " size l
from chickens fed with feed grain 10 szt.
1,16 zł/szt.

price: 11,63

PLN
1
5
expiry date
2018-01-30
Farmio eggs " GMO -free " size m Farmio eggs " GMO -free " size m
from hens fed with feed grain 6 szt.
1,10 zł/szt.

price: 6,61

PLN
1
7
expiry date
2018-02-12
Farmio eggs eggs " GMO -free " Farmio eggs eggs " GMO -free "
size m 10 fresh eggs 10 szt.
1,04 zł/szt.

price: 10,36

PLN
1
6
expiry date
2018-02-05
Jantex chicken eggs from caged Jantex chicken eggs from caged
hens Class A 10 szt.

price: 8,56

PLN
1
10
expiry date 2018-02-04
 
zawartość tłuszczu:
marka:
Mlekpol Mlekpol Milk White fresh Mlekpol Mlekpol Milk White fresh
3.2% 1000 ml

price: 3,16

PLN
1
2
expiry date
2018-01-28
Piątnica Piątnica organic milk Piątnica Piątnica organic milk
1000 ml

price: 6,98

PLN
1
3
expiry date 2018-02-05
Łaciate UHT milk bottle 2 % fat Łaciate UHT milk bottle 2 % fat
pasteurized 1000 ml

price: 3,11

PLN
1
9
expiry date 2018-02-05
Łaciate uht milk in a bottle 3.2 Łaciate uht milk in a bottle 3.2
% fat pasteurized 1000 ml

price: 3,34

PLN
1
9
expiry date 2018-02-03
 
pomińUHT milk
zawartość tłuszczu:
pojemność:
marka:
Łaciate 2 % fat milk Łaciate 2 % fat milk
500 ml
4,16 zł/l

price: 2,08

PLN
1
73
expiry date 2018-07-02
Łaciate 2 % UHT milk fat Łaciate 2 % UHT milk fat
1000 ml

price: 3,32

PLN
1
150
expiry date 2018-07-01
Łaciate 2 % UHT milk fat Łaciate 2 % UHT milk fat
1000 ml

price: 3,35

PLN
1
60
expiry date 2018-07-13
Danmis Danmis goat milk UHT Danmis Danmis goat milk UHT
500 ml
13,34 zł/l

price: 6,67

PLN
1
4
expiry date
2018-05-29
glaserne BIO Gläserne Meierei glaserne BIO Gläserne Meierei
expiry date
2018-05-14
Gostyń gostyń sm - 2% milk uht Gostyń gostyń sm - 2% milk uht
500 ml
4,70 zł/l

price: 2,35

PLN
1
12
expiry date
2018-06-20
Łaciate Łaciate mleko o smaku Łaciate Łaciate mleko o smaku
expiry date
2018-07-11
Mlekpol Milatte mleko Mlekpol Milatte mleko
do spieniania Mlekpol 1000 ml

price: 4,31

PLN
1
3
expiry date
2018-04-09
Mlekpol Milatte mleko Mlekpol Milatte mleko
do spieniania Mlekpol 1000 ml

price: 5,30

PLN
1
6
expiry date
2018-06-22
Łaciate milk fat 0.5 % Łaciate milk fat 0.5 %
500 ml
3,88 zł/l

price: 1,94

PLN
1
4
expiry date 2018-05-31
Łaciate milk fat 0.5 % Łaciate milk fat 0.5 %
500 ml
3,92 zł/l

price: 1,96

PLN
1
8
expiry date 2018-06-03
Łaciate milk fat 0.5 % Łaciate milk fat 0.5 %
500 ml
3,96 zł/l

price: 1,98

PLN
1
6
expiry date 2018-06-14
Łaciate milk fat 3.2 % Łaciate milk fat 3.2 %
500 ml
4,18 zł/l

price: 2,09

PLN
1
21
expiry date 2018-06-15
Łaciate milk fat 3.2 % Łaciate milk fat 3.2 %
500 ml
4,26 zł/l

price: 2,13

PLN
1
56
expiry date 2018-06-30
Mu! MU! milk UHT 2% fat Mu! MU! milk UHT 2% fat
1000 ml

price: 3,09

PLN
1
30
expiry date
2018-06-16
Polmlek gentle UHT milk 2% Polmlek gentle UHT milk 2%
digestible for lactose-reduced 1000 ml

price: 3,83

PLN
1
65
expiry date 2018-06-20
Warmia uchate milk 3.2% Warmia uchate milk 3.2%
1000 ml

price: 3,30

PLN
1
3
expiry date
2018-05-14
Mlekovita uht 1l milk 3.2 % fat Mlekovita uht 1l milk 3.2 % fat
1000 ml

price: 3,45

PLN
1
16
expiry date 2018-06-07
Łaciate uht milk 0.0 % fat Łaciate uht milk 0.0 % fat
1000 ml

price: 3,33

PLN
1
9
expiry date 2018-03-14
Łaciate uht milk 0.5 % fat Łaciate uht milk 0.5 % fat
1000 ml

price: 3,28

PLN
1
24
expiry date 2018-05-19
Łaciate uht milk 0.5 % fat Łaciate uht milk 0.5 % fat
1000 ml

price: 3,44

PLN
1
20
expiry date 2018-06-14
Białe uht milk 1.5 % fat Białe uht milk 1.5 % fat
1000 ml

price: 3,21

PLN
1
1
expiry date 2018-06-21
Łaciate uht milk 3.2 % fat Łaciate uht milk 3.2 % fat
1000 ml

price: 3,62

PLN
1
86
expiry date 2018-07-09
REDUCED PRICE -2%
Łaciate uht milk 3.2 % fat Łaciate uht milk 3.2 % fat
1000 ml

price: 3,54

PLN
1
13
expiry date 2018-06-30
Łaciate uht milk 3.2 % fat Łaciate uht milk 3.2 % fat
1000 ml

price: 3,61

PLN
1
85
expiry date 2018-07-09
Łaciate uht milk 3.2 % fat Łaciate uht milk 3.2 % fat
1000 ml

price: 3,66

PLN
1
60
expiry date 2018-07-12
Łaciate uht milk 3.8 % fat junior Łaciate uht milk 3.8 % fat junior
1000 ml

price: 3,87

PLN
1
60
expiry date 2018-06-21
 
cukier:
zawartość tłuszczu:
marka:
Bakoma Bakoma Mikuś sweetened Bakoma Bakoma Mikuś sweetened
expiry date 2018-10-11
Bakoma Bakoma Mikuś sweetened Bakoma Bakoma Mikuś sweetened
condensed milk 75 ml
29,73 zł/l

price: 2,23

PLN
1
4
expiry date
2018-10-04
Bakoma Bakoma Mikuś sweetened Bakoma Bakoma Mikuś sweetened
condensed milk 75 ml
30,27 zł/l

price: 2,27

PLN
1
12
expiry date
2018-11-02
Gostyń condensed milk 7.5 % fat Gostyń condensed milk 7.5 % fat
500 g
9,38 zł/kg

price: 4,69

PLN
1
10
expiry date 2018-06-29
Gostyń Light sweetened condensed Gostyń Light sweetened condensed
milk 4 % fat 500 g
9,28 zł/kg

price: 4,64

PLN
1
12
expiry date
2018-06-18
Gostyń sweetened condensed milk Gostyń sweetened condensed milk
7.5 % fat 350 g
9,14 zł/kg

price: 3,20

PLN
1
12
expiry date 2018-05-24
Gostyń sweetened condensed milk Gostyń sweetened condensed milk
7.5% 200 g
11,95 zł/kg

price: 2,39

PLN
1
12
expiry date 2018-06-21
Gostyń sweetened condensed milk Gostyń sweetened condensed milk
with 4 % fat magnesium, light 500 g
9,56 zł/kg

price: 4,78

PLN
1
15
expiry date
2018-05-21
 
Łaciate milk powder 26,5 % Łaciate milk powder 26,5 %
500 g
24,62 zł/kg

price: 12,31

PLN
1
17
expiry date 2018-05-09
Łaciate milk powder 26,5 % Łaciate milk powder 26,5 %
500 g
25,86 zł/kg

price: 12,93

PLN
1
8
expiry date 2018-06-01
 
zawartość tłuszczu:
wielkość opakowania:
Alpro Alpro Sour cream for cooking Alpro Alpro Sour cream for cooking
15% 251 g
24,90 zł/kg

price: 6,25

PLN
1
4
expiry date
2018-03-19
Łaciata coffee cream of 12% fat Łaciata coffee cream of 12% fat
250 ml
9,64 zł/l

price: 2,41

PLN
1
5
expiry date
2018-05-22
Łaciata coffee creamer 10x10g Łaciata coffee creamer 10x10g
100 g
13,50 zł/kg

price: 1,35

PLN
1
40
expiry date 2018-06-04
Łaciata cream desserts 30 % fat Łaciata cream desserts 30 % fat
500 ml
14,96 zł/l

price: 7,48

PLN
1
2
expiry date 2018-05-06
Łaciata cream desserts 30 % fat Łaciata cream desserts 30 % fat
500 ml
15,10 zł/l

price: 7,55

PLN
1
1
expiry date 2018-05-07
Łaciata cream soups and sauces Łaciata cream soups and sauces
Laciata 18 % fat cream soups and sauces 18 % fat 500 ml
10,36 zł/l

price: 5,18

PLN
1
8
expiry date 2018-05-23
Łaciata Parti-colored cream 18% Łaciata Parti-colored cream 18%
250 ml
10,56 zł/l

price: 2,64

PLN
1
11
expiry date 2018-05-23
Łaciata Parti-colored cream 30% Łaciata Parti-colored cream 30%
250 ml
15,24 zł/l

price: 3,81

PLN
1
8
expiry date 2018-06-05
 
marka:
Maćkowy 18 % fat cream Maćkowy 18 % fat cream
200 g
12,95 zł/kg

price: 2,59

PLN
1
1
expiry date 2018-02-06
Maćkowy 18 % fat cream Maćkowy 18 % fat cream
200 g
14,10 zł/kg

price: 2,82

PLN
1
4
expiry date 2018-02-13
Bakoma Homemade cream 18 % Bakoma Homemade cream 18 %
175 g
14,00 zł/kg

price: 2,45

PLN
1
3
expiry date
2018-02-14
Mlekpol Mazury taste of cream 18 % Mlekpol Mazury taste of cream 18 %
expiry date 2018-02-10
 
marka:
gramatura:
Bakoma 0 % yogurt probiotic Bakoma 0 % yogurt probiotic
expiry date 2018-02-15
Zott natural yoghurt Zott natural yoghurt
370 g
8,81 zł/kg

price: 3,26

PLN
1
2
expiry date 2018-02-03
Bakoma The thick natural yoghurt Bakoma The thick natural yoghurt
expiry date 2018-02-15
Bakoma thick natural yoghurt Bakoma thick natural yoghurt
expiry date 2018-02-14
Zott Zott Natur Jogurt typ grecki Zott Zott Natur Jogurt typ grecki
330 g
12,12 zł/kg

price: 4

PLN
1
4
expiry date
2018-02-02
Zott Zott Primo Jogurt naturalny Zott Zott Primo Jogurt naturalny
180 g
7,78 zł/kg

price: 1,40

PLN
1
1
expiry date 2018-02-15
Zott Zott Primo Jogurt naturalny Zott Zott Primo Jogurt naturalny
180 g
8,00 zł/kg

price: 1,44

PLN
1
2
expiry date 2018-02-19
 
pomińyogurt
Bakoma Bakoma Satino Coffee drink Bakoma Bakoma Satino Coffee drink
expiry date 2018-05-28
Bakoma satino coffee drink milky Bakoma satino coffee drink milky
Bakoma twist drinking yoghurt , Bakoma twist drinking yoghurt ,
Bakoma twist raspberry yogurt Bakoma twist raspberry yogurt
expiry date 2018-02-18
Bakoma twist strawberry yogurt Bakoma twist strawberry yogurt
Bakoma twist yogurt drink Bakoma twist yogurt drink
 
Jovi Jovi Kefir natural Jovi Jovi Kefir natural
350 g
6,77 zł/kg

price: 2,37

PLN
1
1
expiry date
2018-02-23
Bakoma natural kefir Bakoma natural kefir
390 g
8,62 zł/kg

price: 3,36

PLN
1
9
expiry date 2018-02-10
 
marka:
Zott chocolate dessert with a Zott chocolate dessert with a
crown 175 g
11,31 zł/kg

price: 1,98

PLN
1
3
expiry date
2018-02-26
Zott monte milky dessert with Zott monte milky dessert with
chocolate and nuts 150 g
20,20 zł/kg

price: 3,03

PLN
1
2
expiry date 2018-02-28
Bakoma satino milky dessert from Bakoma satino milky dessert from
Bakoma satino milky dessert from Bakoma satino milky dessert from
 
pomińbutter
typ masła:
Kerry Gold Kerrygold Irish Kerry Gold Kerrygold Irish
traditional butter 200g 200 g
46,80 zł/kg

price: 9,36

PLN
1
2
expiry date 2018-02-13
Jagr butter from Warlubie Natural Jagr butter from Warlubie Natural
82 % fat . 200 g
31,05 zł/kg

price: 6,21

PLN
1
6
expiry date
2018-01-30
Łowickie extra butter Łowickie extra butter
200 g
31,25 zł/kg

price: 6,25

PLN
1
14
expiry date
2018-02-19
Jagr Extra butter 82% fat, Jagr Jagr Extra butter 82% fat, Jagr
200 g
28,15 zł/kg

price: 5,63

PLN
1
8
expiry date
2018-02-14
Jagr extra butter from Warlubie Jagr extra butter from Warlubie
200 g
31,05 zł/kg

price: 6,21

PLN
1
3
expiry date 2018-02-09
z Warlubia extra butter z Warlubia extra butter
traditional 200 g
30,00 zł/kg

price: 6

PLN
1
2
expiry date 2018-02-17
Laktopol Laktopol Butter Łosickie Laktopol Laktopol Butter Łosickie
without lactose 200 g
34,35 zł/kg

price: 6,87

PLN
1
5
expiry date
2018-01-23
Jagr Laktopol extra butter Jagr Laktopol extra butter
200 g
31,65 zł/kg

price: 6,33

PLN
1
9
expiry date 2018-02-22
Laktopol Laktopol Masovia Laktopol Laktopol Masovia
Łosickie for children 200 g
34,35 zł/kg

price: 6,87

PLN
1
3
expiry date
2018-02-06
Maluta Maluta Butter extra Maluta Maluta Butter extra
200 g
29,55 zł/kg

price: 5,91

PLN
1
9
expiry date
2018-02-06
Sobik osełeczka mountain mini Sobik osełeczka mountain mini
expiry date 2018-02-05
Sobik osełeczka mountain mini Sobik osełeczka mountain mini
expiry date 2018-02-08
Polmlek Polmlek Extra butter Polmlek Polmlek Extra butter
200 g
30,20 zł/kg

price: 6,04

PLN
1
7
expiry date
2018-02-11
 
pomińmargarine
marka:
Łaciaty Mlekpol Pinto Mix Łaciaty Mlekpol Pinto Mix
expiry date 2018-02-17
 
forma:
marka:
Ser Farm BIO Cardiac Farm Cheese Ser Farm BIO Cardiac Farm Cheese
expiry date 2018-03-03
Ceko Ceko Zbójnik Ondraszek Ceko Ceko Zbójnik Ondraszek
Delikatny 1646 g
27,30 zł/

price: 44,94

PLN
1
1
expiry date
2018-03-29
Bursztyn Spomlek Amber Bursztyn Spomlek Amber
expiry date 2018-04-14
Serenada Serenade gouda cheese in Serenada Serenade gouda cheese in
Mlekpol Edam hard cheese slices Mlekpol Edam hard cheese slices
expiry date 2018-04-11
Mlekpol gold mazurka hard cheese Mlekpol gold mazurka hard cheese
expiry date 2018-04-11
Old Poland Old Poland ser żółty Old Poland Old Poland ser żółty
expiry date
2018-03-01
Old Poland Old Poland ser żółty Old Poland Old Poland ser żółty
expiry date
2018-03-20
Sierpc royal hard cheese kl and Sierpc royal hard cheese kl and
expiry date 2018-04-07
Mlekpol salami hard cheese slices Mlekpol salami hard cheese slices
expiry date 2018-04-09
Mlekpol smoked gouda hard cheese Mlekpol smoked gouda hard cheese
expiry date 2018-04-04
President Correggio grated President Correggio grated
expiry date 2018-03-06
Bakoma hard cheese sliced Bakoma hard cheese sliced
expiry date 2018-02-17
Bakoma hard cheese sliced Bakoma hard cheese sliced
expiry date 2018-02-26
Bakoma hard cheese sliced Bakoma hard cheese sliced
​​salami 150 g
40,47 zł/kg

price: 6,07

PLN
1
8
expiry date 2018-03-10
Hochland Hochland Sliced Hochland Hochland Sliced
expiry date
2018-02-28
Hochland Hochland Yellow cheese Hochland Hochland Yellow cheese
expiry date
2018-03-07
Hochland Hochland Yellow cheese Hochland Hochland Yellow cheese
expiry date
2018-03-08
Hochland Hochland Yellow cheese Hochland Hochland Yellow cheese
expiry date
2018-03-13
Hochland Hochland Yellow cheese Hochland Hochland Yellow cheese
expiry date
2018-03-14
Polmlek Polka Ser Gouda slices Polmlek Polka Ser Gouda slices
Fiko and Friends, mice 150 g
33,00 zł/kg

price: 4,95

PLN
1
6
expiry date
2018-02-18
Polmlek Polka Ser Gouda slices Polmlek Polka Ser Gouda slices
Fiko and Friends, mice 150 g
44,20 zł/kg

price: 6,63

PLN
1
5
expiry date
2018-03-28
 
typ sera:
marka:
Turek brie cheese natural Turek brie cheese natural
expiry date
2018-02-08
President brie cheese natural President brie cheese natural
Hochland Brie cheese with herbs Hochland Brie cheese with herbs
expiry date 2018-02-09
President camembert cheese Green President camembert cheese Green
Turek camembert cheese natural Turek camembert cheese natural
expiry date
2018-02-11
REDUCED PRICE -10%
Turek camembert cheese natural Turek camembert cheese natural
expiry date
2018-01-27
President camembert cheese natural President camembert cheese natural
expiry date 2018-02-21
Hochland camembert cheese natural Hochland camembert cheese natural
expiry date
2018-02-17
President camembert cheese President camembert cheese
expiry date
2018-02-11
Hochland camembert cheese with Hochland camembert cheese with
expiry date 2018-02-12